Expozice Obecná škola

Třída, kabinet a pokoj učitele na přelomu 19. a 20. stol.

 

Obecná škola je původně název pro lidovou a národní školu nejnižšího stupně (1. – 5. postupný ročník), která se ustavila na základě školských zákonů z let 1869 a 1883. Vybudování expozice Obecné školy v prostorách bývalého kozlovického fojtství bylo inspirováno skutečností, že právě v těchto místech, v původní dřevěné chalupě, byla v roce 1785 otevřena tzv. triviální škola s výukou třech základních vyučovacích předmětů: psaní, počítání a náboženství.

Vstupem do levého traktu budovy se rázem, téměř mávnutím rákosky (která ostatně v expozici nechybí), ocitnete na přelomu 19. a 20. stol. Střed třídy je vyplněn originálními dřevěnými ohýbanými lavicemi z mimoňského závodu D. G. Fischel Söhne. Přírodovědné a zeměpisné obrazy na stěnách, zvláště pak pozoruhodné soubory Amerlingových didaktických obrazů, vydávaných v letech 1850 – 1865, dokreslují autentičnost doby. Nad pořádkem ve třídě bdí krucifix (požehnaný ostravsko-opavským biskupem F. V. Lobkowiczem při slavnostním otevření muzea v roce 2006) a obraz monarchy.

V dobovém duchu je rovněž kabinet obecnoškolského učitele a jeho skromný byt. Kantora zde můžete potkat skutečného – v rámci „názorné výuky vlastivědy“ na objednávku – popř. i v podobě neskutečně živé figuríny, pročítající vlastenecké tisky.

 

 

Expozice k historii obce a pobytu Leoše Janáčka v kraji

 

Neodmyslitelnou součástí historie zdejšího kraje se stal světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček. Právě on se zasloužil o vystoupení kozlovických Valachů na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895. Jeho nadšení sdílel i František Šmířák, tehdejší majitel nedalekého vodního mlýna, u kterého Janáček rád pobýval. Drobnou připomínkou k tomuto období je i osobní dopis Leoše Janáčka a dobová fotografie Valachů, účinkujících na krajanské výstavě. Můžete zde obdivovat také původní zdobené krojové prvky Valachů – od krpců po fěrtochy, rukávce a kordulky. Další zvláštní pozornost zasluhuje soška krásně provedené frýdecké Madony, zdobená portášská sekera a jiné artefakty.

 

 

Expozice sakrálního umění

 

Mnohé ze zde vystavených sakrálních předmětů jsou lidovým produktem. Nejsou z hlediska technického dokonalé. Pro naše předky však byly především upřímnou modlitbou a výrazem úcty k Bohu a jeho svatým. Oficiálním otevřením kozlovické expozice sakrálního umění (9. října 2007 v rámci Svatováclavského hudebního festivalu) tak navazuje provozovatel muzea na poklad dědictví našich předků, který má v tomto kraji svou váženou tradici a historii.

Ze sakrálních obrazů této kozlovické expozice je pozoruhodný například velký obraz sv. Vincenta z 18. století, či obraz tzv. „Církve vítězící“, malovaný olejovými barvami na plátno také z 18. století. Jako celek je unikátníKřížová cesta malovaná na plátně z 19. století. Za povšimnutí stojí také tzv. domácí oltáře z jižní Moravy z 19. a 20. století či děkovné malby Ex Votto (věc zaslíbená) malované na dřevěných deskách z přelomu 17. – 18. století. Cenné jsou také tzv. Lahve dovednosti – lidová tvořivost z 19. století, povětšinou se zobrazením Kalvárie. Exkluzivní je např. Svatováclavská bible z roku 1677, tištěná v Praze, či unikátní středověký gotický misál z 15. století i tzv. Vratislavský misál z roku 1505.

 

 

 

Váš košík

Váš košík je momentálně prázdný.
Zde pokračujte v nákupu..